IPV6

Naše síť WifiTurnovNet využívá nový internetový protokol IPv6.

Protokoly IPv4 a IPv6 slouží ke komunikaci zařízení po vnitřní síti i síti internet.
IPv4 a IPv6 fungují souběžně, nezávisle na sobě, proto i nastavení omezení rychlosti je oddělené.
Díky oddělenému fungování obou protokolů můžete využívat 30/30 Mbit přes starý IPv4 a současně 30/30 Mbit přes nový IPv6.

Otestovat funkčnost IPv6 můžete například zadáním www.v6.facebook.com nebo ipv6.google.com.
Další weby:
ipv6-test.com
speedtest6.cesnet.cz

například youtube.com a seznam.cz běží přes IPv6 automaticky, internetový prohlížeč sám zvolí IPv6, pokud je na vašem počítači dostupné.


Vznik IPv6

Počátkem devadesátých let 20. století se stalo zřejmé, že technologie CIDR nestačí k odvrácení vyčerpání adresního prostoru IPv4. Bylo nutné výrazněji upravit protokol IPv4. Koncem roku 1992 komise IETF přišla s požadavkem na ustavení pracovních skupin pro definici a vytvoření „IP nové generace“ (IPng).

IPng bylo převzato IETF 25. července 1994 spolu se vznikem několika IPng pracovních skupin. Do roku 1996 bylo vydáno několik dokumentů RFC definujících IPv6, počínaje RFC 2460. (Mimochodem, IPv5 nebylo předchůdcem IPv6, ale experimentální streamovací protokol, který měl podporovat přenos zvuku a videa.)

Předpokládá se, že protokol IPv4 bude v dohledné budoucnosti i nadále podporován. Uzly (klienti nebo servery) podporující pouze IPv4 nebudou schopny přímé komunikace s IPv6 uzly. Budou muset využít prostředníka.

IPv6 (internetový protokol verze 6) je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí). IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4. Přináší zejména masivní rozšíření adresního prostoru (tj. možnost přidělit všem zařízením jejich vlastní IPv6 adresu) a zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data.

Pro používání IPv6 není ze strany uživatele v moderních operačních systémech nutná žádná speciální příprava (tj. minimálně Android 5.0, Windows Vista, Linux 2.6.12). Stejně jako pro IPv4 je však nutné příslušné nastavení síťových prvků (routerů) a aby IPv6 podporoval poskytovatel internetového připojení. V případech kdy síť LAN a WAN ještě není připravena je možno využít různých tzv. mechanismů přechodu, založených na enkapsulaci paketů IPv6 do IPv4.