Monthly Archives: Září 2020

Testování nové technologie

Zahájili jsme testování nové technologie v pásmu 60GHz.
Novinku jsme nasadili jako páteřní spoj pro vysílač ve Fučíkově ulici.
Páteřní spoj v pásmu 5GHz měl rychlost 80 Mbit, nyní v pásmu 60 GHz má rychlost 600 Mbit viz. obrázek.