Monthly Archives: Říjen 2016

Naše síť jede přes IPv6

V naši síti můžete využívat nový protokol IPv6.

Pro tento účel jsme zprovoznily samostatný router, který obstará vše kolem provozu IPv6.
Zařízení od firmy MIKROTIK, která používáme, mají plnou podporu protokolu IPv6, díky tomu je možné IPv6 provozovat v celé naši síti.

Výhody:
IPv4 a IPv6 fungují souběžně, nezávisle na sobě, proto i nastavení omezení rychlosti je oddělené.
Díky oddělenému fungování obou protokolů můžete využívat 30/30 Mbit přes starý IPv4 a současně 30/30 Mbit přes nový IPv6.

IPv6 je vždy veřejná adresa.

Větší adresní prostor
náš prefix je 2001:470:5a0e:: /48
z tohoto rozsahu každý člen obdrží 2001:470:5a0e:: /64 rozsah,
který obsahuje 18 446 744 073 709 551 616 ip adres pro vlastní použití.
Vaše IPv6 adresa může vypadat takto – 2001:470:5a0e:20:39e1:61e3:e0b:4bd2.
Rozepíšeme si po blocích:
prefix naši sítě – 2001:470:5a0e
rozlišení člena – 20 – toto číslo přidělujeme schodné s koncovkou IPv4 adresy.
část automaticky generovaná pro každé zařízení – 39e1:61e3:e0b:4bd2

Otestovat funkčnost IPv6 můžete například zadáním www.v6.facebook.com nebo ipv6.google.com.
Další weby:
ipv6-test.com
speedtest6.cesnet.cz

například youtube.com a seznam.cz běží přes IPv6 automaticky, internetový prohlížeč sám zvolí IPv6, pokud je na vašem počítači dostupné.